Att göra regelbundna hälsokontroller innebär att man kan upptäcka vissa sjukdomar på ett tidigt stadie och även hitta förklaringar för extra stor trötthet eller annat. Det blir allt vanligare att genomföra hälsokontroller just för att förstå och ha kontroll på sin egen hälsa.

Skicka iväg blodprov

Det finns ett par företag i Sverige som jobbar med blodanalyser. Dessa kan alla privatpersoner använda utan att någon tidsbokning eller remiss behöver ske. Däremot behövs ett blodprov som då tas av ett anslutet företag. Ett av de största företagen på hälsokontroller genom blodanalys uppger att det i Stockholm finns flera ställen man kan ta blodprov på drop-in tid men att det i övriga landet kan behövas bokas en planerad tid. Detta företag ligger just i Stockholm och har flest provtagningsställen där. Men de som inte bor i Stockholm kan alltså skicka in proverna via andra anslutna företag.

Gå till provtagningsställe

I exemplet ovan är det enbart blodet som kan analyseras. Vill man ha en ännu bredare hälsokontroll bör man istället gå till en privat klinik som erbjuder just denna tjänst. Kanske har du en sjukdomsbild som gör att du är extra intresserad av vissa värden vilket innebär att hälsokontrollen då helt anpassas efter detta. Ska adoption genomföras behövs även en komplett hälsokontroll av föräldrarna som ska adoptera barnet (vid internationell adoption). I detta fall behöver en bredare kontroll ske vilket därmed sker på en klinik.

Din hälsocentral

Har du ont eller har andra besvär idag kan du även boka en tid hos närmaste hälsocentral. En läkare kan avgöra vilka prover ska tas och om vidare undersökning ska ske. Man kan däremot inte kräva vissa specifika kontroller. Det är det helt upp till läkaren att avgöra. Fördelen med hälsocentral är däremot att besöket är kraftigt subventionerat. Önskas hälsokontroller som beskrivs ovan bekostas det helt av personen som vill ha kontrollen.

Vad ingår i en hälsokontroll?

Som visats ovan kan en hälsokontroll innebära analys av blodet likväl som både MR-röntgen och lungfunktionstester. En större aktör i Stockholm listar följande punkter i deras stora undersökning:

  • Livsstilssamtal utifrån en hälsodeklaration som fylls i av personen
  • Blodanalys på exempelvis salter, sänka, blodsocker, järn
  • Mätning av blodtrycket
  • EKG
  • Test av lungornas kapacitet
  • Blodprov för prostatan. På grund av ökad cancerrisk hos män över 50 år
  • Blodprov på sköldkörteln. På grund av ökad cancerrisk hos kvinnor över 40 år
  • Syn samt hörseltest
Gör en hälsokontroll – Tre vägar till bättre hälsa