Vad är det för skillnad på hemlarm med och utan uttryckning? Vad är fördelarna och nackdelarna med de två olika alternativen? Vilket larm bör väljas?

Hemlarm med uttryckning

  • Säkrare
  • Dyrare

De flesta larm som säljs idag är med uttryckning. Med det menas att ett larmbolag får information om att larmet har aktiverats och därmed skickas en väktare till platsen. Oavsett om det är inbrott, brand eller annan orsak kan väktaren agera på ett sätt som ökar säkerheten för bostaden.

När hemlarmet aktiveras ringer även en larmoperatör upp larmägaren som får svara på om de vet orsaken till larmet. Kanske är de hemma och har slipat väggen med en maskin varpå damm har uppstått i större mängd.

I detta fall får personen en fråga som ska besvaras för att kunna bevisa ägarskapet av larmet. Larmbolaget har en specifik fråga, eller fras, som ställs varpå svaret måste vara korrekt. I annat fall skickas väktare oavsett för att kontrollera läget.

Nackdelen med hemlarm som har uttryckning är kostnaden. Ska ett larmbolag vara inkopplad behöver ett löpande abonnemang tecknas. Här finns ett par olika alternativ men oavsett är det dyrare än att välja bort möjligheten till uttryckning. En del har fria uttryckningar medan andra har ett fritt antal per år varpå extra kostnad sedan får betalas.

Hemlarm utan uttryckning

  • Billigare
  • Mindre säkerhet
  • Lättare att flytta

De enklaste hemlarmen kan köpas på elektronikbutiker och monteras på egen hand. Dessa kan exempelvis bestå av en huvudenhet, brytlarm och rörelselarm. De tjuter när larmet aktiveras men inget mer händer än så. Nästa steg är att ha funktionen som innebär att ett sms skickas till ett förinställt nummer eller att detta nummer rings upp. Däremot är det inte någon operatör som ringer utan allt sker automatiskt via enheten.

Genom att inte väktare åker ut blir detta ett alternativ med betydligt mindre säkerhet. Det finns inte heller någon operatör som snabbt kan avgöra om väktare, polis, ambulans eller annat behöver skickas ut.

En fördel är priset. Det har ett fast pris vid inköp och inget därutöver. Inget abonnemang behöver tecknas som skapar en löpande kostnad.

En annan fördel är att larmet är lättare att flytta. Något larmbolag behövs inte tas hänsyn till så det kan lika gärna sättas på friggeboden som på bostadshuset.

Hemlarm – Med eller utan uttryckning