I Sverige drabbas varje år fler än 15 000 personer av plötsligt oväntat hjärtstopp av dessa räddas endast 300. Större delen av dessa inträffar utanför sjukhus och utan HLR är döden oundviklig. Många olika organisationer och företag erbjuder HLR utbildning och i den här texten berättar vi mer om HLR och utbildning!

Vad är HLR?

Hjärt-lungräddning, som brukar förkortas HLR, är en första hjälpen-behandling som ges för att hålla igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. För att göra den enklaste formen av HLR hjärt-lungräddning behövs det ingen utrustning, utan det är en metod som alla kan lära sig. För det måste du gå en HLR-utbildning. Man behöver inte vara sjukvårdsutbildad för att lära sig HLR hjärt-lungräddning. Det räcker att gå en kort kurs som tar en timme för att lära sig hur man gör. Då får man träna att utföra behandlingen på en docka.

När man ger HLR hjärt-lungräddning börjar man med så kallade bröstkompressioner. Det innebär att man använder händerna och trycker på den medvetslösa personens bröstkorg för att på det sättet få blodet att fortsätta cirkulera. Med jämna mellanrum gör man korta uppehåll och växlar till att blåsa in luft genom den andres mun med den så kallade mun mot mun-metoden, för att tillföra syre till blodet. Bröstkompressionerna ersätter tillfälligt hjärtats arbete och inblåsningarna ersätter andningen. Allt det här lär man sig i en HLR-utbildning.

Olika HLR-metoder

Från början fanns ett flertal olika sätt att utföra HLR på, dels kunde det variera från land till land, men framför allt så skilde sig HLR åt beroende på ålder. Under 2005 så försökte man standardisera detta samt att man även försökte förenkla. Den metod man kom fram till var 30-2 metoden. Svenska HLR rådet valde dock att inte anta denna metod fullt ut varpå utbildare framför allt utbildar på två olika sätt i Sverige. Dels de som följer Svenska HLR rådet som valde att inte följa internationella riktlinjer och dels de som utbildar enligt internationella riktlinjer. 30-2 metoden innebär att:

  • Förhållandet mellan kompressioner och inblåsningar standardiserades till 30 kompressioner och 2 inblåsningar.
  • Man tog bort pulskontrollen, då HLR även kan utföras när det endast handlar om ett andningsstopp. Den stora vinsten var dock att man ansåg att fler personer skulle våga göra HLR.
  • Man tog även bort det alternativet där man endast utför mun-till-mun metoden, där nu HLR görs.
HLR-utbildning