Allergisk eller inte? Gör ett allergitest

Ungefär 20 procent av den svenska befolkningen lider utav någon form av allergi. Faktum är att det är en av de största folksjukdomarna, även om besvären för många är överkomliga. Samtidigt är det många som är extremt känsliga mot till exempel kvalster, pälsdjur och pollen. De vanligaste allergierna just mot pälsdjur och pollen, och förutom kvalster, kan man också vara känslig mot till exempel kackerlackor eller mögel. 

Exakt vad som gör att man blir allergisk vet man inte säkert idag. Det man däremot vet är att risken ökar markant om man har en eller två föräldrar som är allergiska. Har man det, kan det kännas särskilt angeläget att göra ett allergitest. Förutom gener tror man också att livsstil och miljö påverkar. 

Vanliga symptom

Allergisymptom varierar naturligtvis, men det finns vissa symptom som är mycket vanligt förekommande. Några exempel på det är nästäppa, nysningar och rinnsnuva. Andra kan få kliande och rinnande ögon och/eller klåda. Ett annat vanligt tecken på allergi är att man får många och långa nysattacker, snarare än att man nyser kort och enstaka gånger. Upplever man något av det ovannämnda kan ett allergitest vara på sin plats.

För en del kan allergiproblemen orsaka symptom som liknar astma. Det handlar då till exempel om andnöd, pipande andning samt hosta. Det här kan upplevas som mer jobbigt än de andra symptomen – varför ett allergitest kan vara lägligt att göra om man känner av något liknande. 

Behandling

Exakt vilken behandling man får är givetvis något som avgörs utifrån allergiproblemet och dess symptom. Har man lindriga besvär med pollen finns ett antal receptfria behandlingar, som motverkar en del av de allergiska reaktionerna. Dessa tabletter riktar sig främst mot nysningar, ögonbesvär samt rinnsnuva. 

Målet med en behandling är inte att bli helt fri från sin allergi. Snarare handlar det om att begränsa och lindra symptomen till den grad att patienten kan leva ett normalt liv, utan att störas alltför mycket av allergiproblemen. Är du osäker på om du har utvecklat en allergi? Gör ett allergitest! Allergitest kan handlas hem från nätet, men många apotek erbjuder också möjligheten att boka tid hos dem för att testa sig mot en rad olika ämnen. 

Allergisk eller inte? Gör ett allergitest